สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณา คัดเลือกข้าราชการรับทุนศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท (ต่างประเทศ) และปริญญาเอก (ในประเทศ)

สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณา คัดเลือกข้าราชการรับทุนศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท (ต่างประเทศ) และปริญญาเอก (ในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สกศ.รร.จปร. จัดประชุมพิจารณา คัดเลือกข้าราชการรับทุนศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท (ต่างประเทศ) และปริญญาเอก (ในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สกศ.รร.จปร.