รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผอ.สกศ.รร.จปร. ร่วมให้การต้อนรับคณะ นนร. รร.นายร้อยอินโดนีเซีย

รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผอ.สกศ.รร.จปร. ร่วมให้การต้อนรับคณะ นนร. รร.นายร้อยอินโดนีเซีย

รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผอ.สกศ.รร.จปร. ร่วมให้การต้อนรับคณะ นนร. รร.นายร้อยอินโดนีเซีย สนับสนุนกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ล่ามต้อนรับคณะฯ และให้การต้อนรับคณะ นนร.นายร้อยอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชม สกศ.ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๖ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๐๓๐