รับการอบรมสร้างความตระหนักทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๐

รับการอบรมสร้างความตระหนักทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๐

สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลของหน่วย จำนวน ๒๐ นาย เข้ารับการอบรมสร้างความตระหนักทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สโมสร นนร.